podobnymi

Encyklopedia PWN

zbrodnie w okresie II wojny światowej dokonane w wyniku świadomej i planowej działalności niemieckiej partii narodowosocjalistycznej NSDAP, instytucji i organów państwowych, organizacji III Rzeszy oraz ich funkcjonariuszy.
med. współwystępowanie różnych wad rozwojowych mających jedną przyczynę, które są charakterystyczne dla określonego zespołu;
zmiennocieplność, pojkilotermia,
biol. niestałość temperatury wnętrza ciała, zależnej od temperatury otoczenia;
Zurbarán
[surbarạn]
Francisco de Wymowa, ur. przed 7 XI 1598(data chrztu), Fuente de Cantos, zm. 27 VIII 1664, Madryt,
malarz hiszpański, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli hiszpańskiego baroku.
elektrotechn. przewód elektr. (drut), zwinięty wzdłuż linii śrubowej;
socjol. ustalony w zbiorowości sposób zachowania się;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia