niezależność statystyczna
 
Encyklopedia PWN
niezależność statystyczna,
fiz. sytuacja, w której na podstawie znajomości stanu mikroskopowego (mikrostan) jednego układu fiz. nie można wnioskować o stanie mikroskopowym innego układu;
gdy S1, S2 oznaczają stany mikroskopowe pierwszego i drugiego układu, wówczas prawdopodobieństwo jednoczesnego znalezienia obu układów w tych stanach jest równe iloczynowi prawdopodobieństw znalezienia każdego z układów we wskazanym stanie: P(S1S2) = P(S1P(S2); korelacje występujące między stanami mikroskopowymi obu układów mogą być jedynie wynikiem podobnej dynamiki wewn. tych układów, nie są zaś narzucone z zewnątrz. Pojęcie „niezależności statystycznej układów” jest bardzo istotne w fizyce statyst., gdzie wartości oczekiwane różnych wielkości fiz. oblicza się jako średnią wartość wielkości w podobnych, lecz statystycznie niezależnych układach (Gibbsa zespoły statystyczne). Zazwyczaj przyjmuje się, że 2 układy przygotowane niezależnie, nie mające wspólnej historii, są statystycznie niezależne; jest to prawda dla układów klas. i makroskopowych, lecz założenie takie nie musi być prawdziwe dla bardzo małych, składających się z pojedynczych cząstek, układów kwantowych; niekiedy można wymusić korelację między 2 niezależnie przygotowanymi układami, posługując się splątaniem kwantowym.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia