piekarskie

Encyklopedia PWN

Jakucja, ros. Jakụtija, jakuckie Sacha, Republika Jakucka, ros. Riespublika Sacha, jakuckie Sacha Respublikata,
republika w azjat. części Rosji, w Syberii Wschodniej, nad M. Łaptiewów i M. Wschodniosyberyjskim;
olejarstwo, przemysł olejarski, przemysł tłuszczowy,
wytwórczość przem. związana z uzyskiwaniem i uszlachetnianiem olejów roślinnych oraz dalszym przerobem tych olejów na margarynę i utwardzone tłuszcze kuchenne, a także olejów zwierzęcych (np. tran wielorybi) i tłuszczów zwierzęcych (np. łój).
orientalistyka
[łac. orientalis ‘wschodni’ < oriens ‘wschód’],
zespół nauk obejmujących języki, kulturę, historię, literaturę, obyczaje i religię ludów Wschodu, tradycyjnie obszar geogr. Azji i Afryki;
produkt spoż. otrzymywany w wyniku wypieku ciasta spulchnionego przez fermentację (zakwas, drożdże), a niekiedy tylko mechanicznie lub przez dodatek środków chem. (pulchniki).
miasto w województwie śląskim, powiat grodzki, na pograniczu Wyż. Katowickiej i Garbu Tarnogórskiego, nad Brynicą, w północnej części GOP.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia