piekarskie

Encyklopedia PWN

dziedzina prawa regulująca przede wszystkim prawa i obowiązki pracowników i pracodawców (stosunki pracy);
archeol. kultura rozwijająca się od młodszego okresu przedrzymskiego do wczesnego okresu wędrówek ludów (przeł. III i II w. p.n.e.–poł. V w. n.e.) na terenach środkowej i południowej Polski oraz północnej Ukrainy (górny Bug i Dniestr);
przysłowie, dawniej przypowieść,
zdanie utrwalone w ustnej tradycji, ujmujące w alegoryczno-obrazowej formie myśl o charakterze dydaktyczno-moralizującym;
Rosyjskie Towarzystwo Geograficzne, Rụsskoje gieografịczeskoje ọbszczestwo,
powstało 1845 w Petersburgu, jedno z najstarszych na świecie.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia