przysłowie
 
Encyklopedia PWN
przysłowie, dawniej przypowieść,
zdanie utrwalone w ustnej tradycji, ujmujące w alegoryczno-obrazowej formie myśl o charakterze dydaktyczno-moralizującym;
przysłowia wywodzą się z tradycji lud. lub lit. (parafrazy myśli pisarzy staroż., przysłowia bibl., wyjątki z utworów poet.); niekiedy związane z konkretnymi wydarzeniami tracą swe pierwotne znaczenie (plecie jak Piekarski na mękach); utrwalając formy językowe i będąc świadectwem wiedzy lud. i obyczajów, są ważnym źródłem do badań nad historią kultury; do przysłów zalicza się niektóre maksymy i sentencje. Zbieraniem przysłów zajmuje się paremiografia, badaniem zaś paremiologia (przysłowioznawstwo).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia