pasywny

Encyklopedia PWN

środek transportowy przeznaczony do realizacji lotów kosmicznych, odpowiednio przystosowany do długotrwałego przebywania i poruszania się w przestrzeni kosmicznej.
śledzenie, śledzenie celu,
wojsk. ciągły pomiar parametrów (np. azymutu, odległości, prędkości) poruszającego się obiektu (celu) za pomocą urządzeń wykorzystujących zdolności obiektu do emitowania lub odbijania fal elektromagnetycznych w sposób różny od tła;
systemy religijne zbieracko-łowieckich społeczności Australii, oparte na doświadczaniu czasu mitycznego w postaci Czasu Snu (Alczera) jako podstawie interpretacji kosmosu oraz na relacjach z otoczeniem przyrodniczym (krajobrazem i zwierzętami).
analiza zdalna, teleanaliza,
chem. analiza obiektów niedostępnych, których nie sprowadza się do laboratorium.
autofocus
[gr.-łac.],
fot. system automatycznego nastawiania (silnik sterowany mikroprocesorem) ostrości w aparatach fot. i kamerach;
Baldwin
[bọ:lduın]
Stanley Wymowa, hrabia (od 1937), ur. 3 VIII 1867, Bewdley, zm. 14 XII 1947, Stourport-on-Severn,
polityk brytyjski;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia