pasywny

Encyklopedia PWN

układ elektr. przepuszczający przebiegi elektr. zawarte w określonym pasmie częst., a tłumiący przebiegi o innej częstotliwości;
Guardia Civil
[g. siwịl],
Gwardia Obywatelska,
hiszp. formacja policyjno-wojsk., zał. 1844;
Hegel Georg Wilhelm Friedrich, ur. 27 VIII 1770, Stuttgart, zm. 14 XI 1831, Berlin,
filozof niemiecki, jeden z twórców klasycznej idealistycznej filozofii niemieckiej.
inwestor
[łac.],
ekon. osoba dokonująca inwestycji, tj. zrzekająca się bieżącej konsumpcji na rzecz oczekiwanych w przyszłości korzyści;
Javelin
[dżạ̈wlın],
amerykański przeciwpancerny zestaw rakietowy z automatycznym układem kierowania, średniego zasięgu;
piętnaście funduszy inwestycyjnych typu zamkniętego,

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia