inwestor
 
Encyklopedia PWN
inwestor
[łac.],
ekon. osoba dokonująca inwestycji, tj. zrzekająca się bieżącej konsumpcji na rzecz oczekiwanych w przyszłości korzyści;
ze względu na rodzaj podmiotu dokonującego inwestycji oraz oddziaływania na przedmiot inwestycji, można wyróżnić inwestorów: indywidualnych, instytucjonalnych, kwalifikowanych i strategicznych; dokonując klasyfikacji inwestorów według innych kryteriów wyróżnić należy m.in.: inwestorów długookresowych, zwanych stabilnymi (liczących na wzrost wartości inwestycji w długim okresie), inwestorów krótkookresowych (upatrujących zysku, wynikającego z wahań opłacalności inwestycji w krótkim okresie), inwestorów aktywnych (usiłujących wpłynąć na opłacalność inwestycji, np. w przypadku inwestycji w akcje poprzez wykonywanie uprawnień właścicielskich przysługujących akcjonariuszom), inwestorów pasywnych, zwanych finansowymi (nie angażujących się w zarządzanie przedmiotem inwestycji).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia