Alczera
 
Encyklopedia PWN
Alczera, Alczeringa
[z języka aranda atjira, altjiranga ‘niebo’ lub ‘sen’],
u plemion Aranda (centralna Australia) określenie sfery sacrum, czasu, kiedy przodkowie przebywali na ziemi i rozgrywały się zdarzenia przekazywane w mitach;
jest to sakralny czas tworzenia kosmosu i społeczności ludzkiej; obecnie Alczera manifestuje się zwłaszcza w niebie (osoba bóstwa-przodka Alczera) oraz w snach; Alczera jest potencjalnie ukryte w codzienności i można powrócić do tego stanu śniąc lub poprzez rytualne odgrywanie treści mitów, albo po śmierci. W formie oboczności Alczeringa jest używane w religioznawstwie jako ogólne określenie czasu mitycznego (u M. Eliadego — illud tempus).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia