osobliwe

Encyklopedia PWN

altruizm
[łac. alter ‘drugi’],
biol. termin odnoszony do wszelkich zachowań (reakcji) behawioralnych lub fizjologicznych mających cechy „poświęcenia”, utrwalonych genetycznie w procesie ewolucyjnym w wyniku selektywnego działania doboru naturalnego;
Baka Józef, ur. 18 III 1707 lub 1706, Mińszczyzna, zm. 2 V lub VI 1780, Warszawa,
poeta, pisarz rel., jezuita;
Beniowski Maurycy August, hrabia (od 1778), ur. przed 20 IX 1746(data chrztu), Verbó (ob. Vrbové, Słowacja), zm. 24 V 1786, Madagaskar,
żołnierz i podróżnik, autor pamiętników.
mat. pojęcie analizy mat. odnoszące się do funkcji zmiennej zespolonej (funkcje analityczne);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia