osobliwe

Encyklopedia PWN

hipoteza, zgodnie z którą ewolucja Wszechświata rozpoczęła się od stanu osobliwego (lub bliskiego osobliwemu), po czym nastąpiła trwająca do czasów obecnych faza jego ekspansji (rozszerzania się).
Chelly
[szẹli],
Canyon de Chelly,
kanion w USA (stan Arizona), na Wyż. Kolorado, w rezerwacie Indian Navajo;
gwiazdy osobliwe chemicznie mające regularne pole magnetyczne (o indukcji rzędu 0,1 tesli i większej).
idiomatyzm
[gr. idíōma, ˜atos ‘osobliwość’, ‘osobliwe wyrażenie’],
idiom,
językozn. dwu- lub kilkuwyrazowy zwrot językowy, którego znaczenia nie da się wyprowadzić ze znaczeń i reguł łączenia składających się nań wyrazów,
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia