idiomatyzm
 
Encyklopedia PWN
idiomatyzm
[gr. idíōma, ˜atos ‘osobliwość’, ‘osobliwe wyrażenie’],
idiom,
językozn. dwu- lub kilkuwyrazowy zwrot językowy, którego znaczenia nie da się wyprowadzić ze znaczeń i reguł łączenia składających się nań wyrazów,
np. zbijać bąki [‘próżnować’], upaść na głowę [‘zwariować’].
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia