olbrzymi

Encyklopedia PWN

cereus olbrzymi, kaktus saguaro, Cereus giganteus, ob. karnegia, Carnegiea gigantea,
drzewiasty kaktus z rodzaju cereus;
jeleń olbrzymi, Megaloceros giganteus,
wymarły ssak z rodziny jeleniowatych z plejstocenu Eurazji, znany również z Polski;
kameleon olbrzymi, Chamaeleo oustaleti,
największa jaszczurka z rodziny kameleonów;
kangur olbrzymi, Macropus giganteus,
ssak z rodziny kangurowatych;
mrówkojad olbrzymi, Myrmecophaga tridactyla,
ssak z rodziny szczerbaków; największy z mrówkojadów;
pangolin olbrzymi, Manis gigantea,
największy przedstawiciel rzędu łuskowców; występuje w równikowej Afryce od Senegalu po Ugandę, na południu dochodzi do Angoli;
petrel olbrzymi, Macronectes giganteus,
największy ptak z rzędu rurkonosych;
szyszkowiec olbrzymi, Cordylus giganteus,
gatunek jaszczurki;
astr. zaawansowane ewolucyjnie gwiazdy, które przeszły przez stadium karła oraz podolbrzyma i na obecnym etapie ewolucji mają duże rozmiary i jasność; na diagramie Hertzsprunga–Russella leżą powyżej ciągu głównego;
zootechn. grupa ras gołębi domowych;
rasa dużych królików;
genet. chromosomy powstające w wyniku wielu kolejnych replikacji zespołu chromosomów bez rozejścia się replik do nowych komórek (jak to odbywa się w mitozie).
termin określający największe gat. żółwi lądowych;
gwiazda, wyodrębniana z olbrzymów, charakteryzująca się niską temperaturą powierzchni (2–3 tys. K).
zootechn. dawna nazwa belgijskiej rasy królików, → olbrzym belgijski.
purchawica olbrzymia, czasznica olbrzymia, Langermannia gigantea,
gat. grzybów podstawczaków tworzący jedne z największych owocników, kuliste, czasami lekko spłaszczone, o śred. 10–70 cm (niekiedy większe, np. w Kanadzie o śred. ponad 82 cm, obwodzie 264 cm i masie 22 kg);
agrypina olbrzymia, Thysania agrippina,
nocny motyl z rodziny sówkowatych;

Słownik języka polskiego PWN

olbrzymi
1. «mający wielkie rozmiary»
2. «znaczny pod względem liczby, ilości, wartości itp.»
3. «wyróżniający się wysokim stopniem natężenia, wielką intensywnością»
kondor olbrzymi «kondor o czarnym upierzeniu i białej kryzie wokół szyi, żyjący w wysokich Andach»
olbrzym
1. «człowiek odznaczający się wielkim wzrostem i siłą»
2. «zwierzę mające bardzo duże rozmiary»
3. «rzecz mająca bardzo duże rozmiary»
4. «istota baśniowa, mająca zwykle ludzką postać, nadzwyczaj wielkiego wzrostu i ogromnej siły»
5. «gwiazda o promieniu od kilkunastu do kilkuset razy większym od Słońca i kilkaset razy od niego jaśniejsza»
brodacz monachijski, brodacz olbrzym «duży pies o szorstkiej sierści tworzącej na głowie brodę i krzaczaste brwi»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia