olbrzymi

Encyklopedia PWN

całokształt spraw związanych z wojskiem i sposobem prowadzenia wojny.
wróble, Passerinae,
podrodzina ptaków z rodziny wikłaczowatych, licząca 44 gat.;
Yaşar
[jaszạr]
Kemal, właśc. Kemal Sadık Göğçeli, ur. 6 X 1923, Gökçedam, zm. 28 II 2015, Stambuł,
turecki prozaik i dramatopisarz;
mit. germ. drzewo życia (wiecznie zielony jesion) obejmujące korzeniami podziemny kraj zmarłych, kraj olbrzymów oraz świat ludzi i bogów;
biol. zjawisko biologiczne złożone i wielowymiarowe, którego nie można opisać za pomocą jednej prostej definicji. Znane dotychczas wyłącznie z Ziemi i w tym kontekście definiowane w odniesieniu do 2 podstawowych znaczeń: 1) na określenie stanu materii (nazywanej organizmem) trwającego od pojawienia się organizmu do zakończenia jego bytu osobniczego, w większości kończącego się śmiercią (biol.); 2) na określenie dynamicznego procesu, który pojawił się na Ziemi ok. 3,8 mld lat temu, obejmującego pochodzące od jednej formy wyjściowej wszystkie istniejące w przeszłości i żyjące obecnie organizmy wraz z wszelkimi wzajemnymi relacjami i zależnościami oraz ich wpływem na środowisko.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia