olbrzymi

Encyklopedia PWN

zootechn. grupa ras gołębi domowych;
rasa dużych królików;
genet. chromosomy powstające w wyniku wielu kolejnych replikacji zespołu chromosomów bez rozejścia się replik do nowych komórek (jak to odbywa się w mitozie).
termin określający największe gat. żółwi lądowych;
gwiazda, wyodrębniana z olbrzymów, charakteryzująca się niską temperaturą powierzchni (2–3 tys. K).
zootechn. dawna nazwa belgijskiej rasy królików, → olbrzym belgijski.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia