olbrzymi

Encyklopedia PWN

dynia, bania, Cucurbita,
rodzaj z rodziny dyniowatych,
Eisriesenwelt
[aisrịzənwelt],
jaskinia krasowa w Austrii, w Alpach Salzburskich, w zachodniej części masywu Tennengebirge, 35 km na południe od Salzburga;
El Tuparro, Park Narodowy, Parque Nacional Natural El Tuparro,
obszar chroniony we wschodniej części Kolumbii;
Elementy, Stoicheía geōmetrías
[‘elementy geometrii’],
dzieło Euklidesa, które stanowi pierwsze usystematyzowane kompendium wiedzy matematycznej;
endomitoza
[gr. éndon ‘wewnątrz’, mítos ‘nić’],
duplikacja materiału genetycznego w jądrze komórkowym, po której nie następuje podział komórkowy;
erozja
[łac. erosio ‘żłobienie’, ‘wgryzanie’],
zespół procesów powodujących żłobienie i rozcinanie powierzchni skorupy ziemskiej przez wody, lodowce i wiatr, połączone z usuwaniem powstających produktów niszczenia;
hydrol. fale tworzące się na powierzchni mórz i oceanów lub wewnątrz nich;
Filip II, z dyn. Habsburgów, ur. 21 V 1527, Valladolid, zm. 13 IX 1598, Escorial,
król Neapolu i Sycylii, Hiszpanii i Portugalii.
flagowiec, Meripilus,
rodzaj grzybów podstawkowych z rzędu porzycowców (Porales);
flogopit
[gr. phlogōpós ‘ognisty’],
minerał z grupy łyszczyków, glinokrzemian potasu i magnezu KMg3[(OH,F)2|AlSi3O10];
Galápagos, Park Narodowy, Parque Nacional de Galápagos,
park narodowy w Ekwadorze, zał. 1936, pow. 766 514 ha, formy ochrony już od 1934 (sanktuarium przyrody);
Garuda
[sanskr. garuḍa ‘uskrzydlony’],
mit. ind. wierzchowiec boga Wisznu;
Geryon, gr. Gēryoneús,
mit. gr. trzygłowy olbrzym, syn Chrysaora, potomka Meduzy i Okeanidy Kalliroe;
gigantyzm
[gr.],
wzrost olbrzymi,
med. następstwo nadmiernego wydzielania przez przedni płat przysadki hormonu wzrostu somatotropiny, które jest najczęściej spowodowane istnieniem gruczolaka w obrębie tego płata;
w żydowskich podaniach lud. postać ludzka ulepiona z gliny, powoływana do życia za pomocą praktyk kabały;
postać biblijna z 1 Księgi Samuela;
(GOP), największy w Polsce okręg przemysłowy, w północnej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, w województwie śląskim, na południowym zachodzie graniczy z Rybnickim Okręgiem Węglowym;
nazwa grupy popularnych ryb akwariowych, którą jest objętych kilkanaście gat. z rodzajów Trichogaster, Helostoma, Sphaerichthys i Osphronemus, należących do kilku pokrewnych rodzin z podrzędu błędnikowców;
Hala Ludowa we Wrocławiu, pierwotnie Hala Stulecia, Jahrhunderthalle,
hala ekspozycyjna i miejsce zgromadzeń;
określenie stosunków handl. w XVII–pocz. XIX w. w ramach trójkąta, którego wierzchołki wyznaczały: Europa, Afryka Zachodnia i region karaibski;

Słownik języka polskiego PWN

olbrzymi
1. «mający wielkie rozmiary»
2. «znaczny pod względem liczby, ilości, wartości itp.»
3. «wyróżniający się wysokim stopniem natężenia, wielką intensywnością»
kondor olbrzymi «kondor o czarnym upierzeniu i białej kryzie wokół szyi, żyjący w wysokich Andach»
olbrzym
1. «człowiek odznaczający się wielkim wzrostem i siłą»
2. «zwierzę mające bardzo duże rozmiary»
3. «rzecz mająca bardzo duże rozmiary»
4. «istota baśniowa, mająca zwykle ludzką postać, nadzwyczaj wielkiego wzrostu i ogromnej siły»
5. «gwiazda o promieniu od kilkunastu do kilkuset razy większym od Słońca i kilkaset razy od niego jaśniejsza»
brodacz monachijski, brodacz olbrzym «duży pies o szorstkiej sierści tworzącej na głowie brodę i krzaczaste brwi»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia