olbrzymi

Encyklopedia PWN

mrówkojady, Myrmecophagidae,
rodzina z rzędu szczerbaków; występują w Ameryce Środkowej i Ameryce Południowej, od południowego Meksyku aż po Paragwaj i północną Argentynę; poza Ameryką Południową, gdzie żyły od wczesnego miocenu, ich szczątki kopalne są znane ze środkowego eocenu Europy.
muchówki, dwuskrzydłe, Diptera,
rząd owadów o przeobrażeniu zupełnym, o bardzo zróżnicowanej biologii i wyglądzie;
rodzina ssaków drapieżnych, współcześnie reprezentowana przez 8 gat. (1 w Polsce, niedźwiedź brunatny).
Ob, Ob´,
rz. w azjat. części Rosji;
ruski ród książęcy;
parzydełkowce, Cnidaria,
typ dwuwarstwowych (Diploblastica), promieniście symetrycznych (Radiata), w większości morskich zwierząt wielokomórkowych o tkankowym poziomie budowy ciała;
Pilón Lajas, Park Narodowy
[p. n. pilọn lạhas],
Parque Nacional Pilón Lajas,
park nar. w Boliwii, utworzony 1992;
herbu Pilawa, jedna z najbardziej znanych rodzin w Polsce.
kultury rodzimej ludności Ameryki, rozwijające się od czasów zasiedlenia tej części świata przez przybyszów z Azji (co, jak sądzi obecnie większość badaczy, nastąpiło między 60 a 40 tysięcy lat temu) do przełomu XV i XVI w., kiedy Europejczycy odkryli i podbili te ziemie.
proso, Panicum,
rodzaj z rodziny wiechlinowatych (traw);
jaskinia krasowa w Grecji, w północno-zachodniej części gór Pindos, przy północnej krawędzi krasowego płaskowyżu Astraka;
pustynnik, lilia stepowa, igła Kleopatry, Eremurus,
rodzaj roślin z rodziny asfodelowatych (Asphodelaceae) z 50 gat. bardzo okazałych bylin, gł. z gór zachodniej i centralnej Azji;
Pyton, Pýthōn
[gr. pýthein ‘gnić’],
mit. gr. olbrzymi wąż zabity w Delfach przez Apollina;
nadzwyczajna zmiana w stosunkach własności ziemi wprowadzona na drodze ustawowej ze względów społecznych, narodowych, politycznych lub, rzadziej, ekonomicznych, polegająca na wywłaszczeniu wielkich posiadaczy z całości lub części ich ziemi i rozparcelowaniu jej między bezrolnych lub małorolnych chłopów z jednoczesnym nadaniem im tytułu własności.
Riemann
[rị:man]
(George Friedrich) Bernhard Wymowa, ur. 17 IX 1826, Breselenz k. Dannenberga, zm. 20 VII 1866, Selasca k. Verbanii (Włochy),
matematyk niemiecki;
mat. jeden z najsłynniejszych nie rozwiązanych problemów matematyki, sformułowany 1859 przez B. Riemanna;
Rieseneishöhle
[rị:zənaishọ̈:lə],
Dachstein-Rieseneishöhle,
jaskinia w Austrii, w stokach masywu Dachstein (Alpy Salzburskie), na południowy wschód od m. Hallstatt;
olbrzymi posąg Heliosa (wysokość ok. 32 m, waga ok. 70 t) wykonany z brązu;

Słownik języka polskiego PWN

olbrzymi
1. «mający wielkie rozmiary»
2. «znaczny pod względem liczby, ilości, wartości itp.»
3. «wyróżniający się wysokim stopniem natężenia, wielką intensywnością»
kondor olbrzymi «kondor o czarnym upierzeniu i białej kryzie wokół szyi, żyjący w wysokich Andach»
olbrzym
1. «człowiek odznaczający się wielkim wzrostem i siłą»
2. «zwierzę mające bardzo duże rozmiary»
3. «rzecz mająca bardzo duże rozmiary»
4. «istota baśniowa, mająca zwykle ludzką postać, nadzwyczaj wielkiego wzrostu i ogromnej siły»
5. «gwiazda o promieniu od kilkunastu do kilkuset razy większym od Słońca i kilkaset razy od niego jaśniejsza»
brodacz monachijski, brodacz olbrzym «duży pies o szorstkiej sierści tworzącej na głowie brodę i krzaczaste brwi»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia