olbrzymi

Encyklopedia PWN

rodzina szlachecka herbu Pobóg.
mit. gr.olbrzymi drewniany koń zbudowany przez Epejosa z pomocą Ateny, w jego wnętrzu ukryło się 12 wojowników,
Kościuszki, Park Narodowy, Kosciuszko National Park,
park nar. w południowo-wschodniej Australii, zał. 1944, pow. 673 340 ha;
Krzysztof
[gr. Christo-phóros ‘noszący Chrystusa’],
święty, data ur. nieznana, Samon (Licja), zm. w III w., Azja Mniejsza,
męczennik;
Lajstrygonowie, Laistrygónes,
mit. gr. olbrzymi ludożercy, o których wspomina Homer w Odysei;
Laokoon
[gr., ‘obrońca ludu’],
mit. gr. członek rodziny królewskiej w Troi, syn Antenora, brat Anchizesa, kapłan Apollina;
latimeria, Latimeria chalumnae,
ryby morskie z rodziny trzonopłetwych;
lądolód, lodowiec kontynentalny,
masy lodu grubości do kilku tys. m, pokrywające wielkie obszary powierzchni Ziemi;
less
[niem.],
loes, loess,
drobnoziarnista (pyłowa), luźna skała osadowa, zbudowana gł. z ziarn kwarcu (do ok. 80%) średnicy 0,01–0,06 mm;
w. gminna w woj. mazowieckim, w pow. węgrowskim, w północnej części Obniżenia Węgrowskiego, nad Liwcem;
woj. w środkowej części Polski, na północy graniczy z woj. kujawsko-pomor., na północy i wschodzie z mazowieckim, na południowym wschodzie ze świętokrzyskim, na południu ze śląskim i opolskim, na zachodzie z wielkopol.;
łuskowce, pangoliny, Pholidota,
rząd ssaków łożyskowych; współcześnie występują w międzyzwrotnikowych i podzwrotnikowych obszarach Starego Świata, znane z Europy od środkowego eocenu do plejstocenu, z Ameryki Północnej z wczesnego oligocenu, z Afryki od środkowego oligocenu do dziś i w Azji od środkowego miocenu do dziś.
zespół wierzeń i praktyk rel. dawnych Majów.
mamutowiec, sekwojadendron, welingtonia, Sequoiadendron (Wellingtonia),
rodzaj drzewiastych roślin nagozalążkowych, z rodziny cypryśnikowatych, obejmujący tylko 1 gat. występujący w Kalifornii, w lasach górskich pasma Sierra Nevada, na wys. 1200–2400 m n.p.m.
Mil, Mi,
ros. śmigłowce powstałe w biurze konstrukcyjnym M.L. Mila w Moskwie;
starożytne olbrzymie psy wywodzące się od psa tybetańskiego;
Morgan
[mọ:rgən]
Henry, ur. ok. 1635, Walia, zm. 25 VIII 1688, Port Royal (Jamajka),
bukanier angielski;
Moszyński Kazimierz, ur. 5 III 1887, Warszawa, zm. 30 III 1959, Kraków,
brat Wacława, etnolog, historyk kultury, językoznawca;

Słownik języka polskiego PWN

olbrzymi
1. «mający wielkie rozmiary»
2. «znaczny pod względem liczby, ilości, wartości itp.»
3. «wyróżniający się wysokim stopniem natężenia, wielką intensywnością»
kondor olbrzymi «kondor o czarnym upierzeniu i białej kryzie wokół szyi, żyjący w wysokich Andach»
olbrzym
1. «człowiek odznaczający się wielkim wzrostem i siłą»
2. «zwierzę mające bardzo duże rozmiary»
3. «rzecz mająca bardzo duże rozmiary»
4. «istota baśniowa, mająca zwykle ludzką postać, nadzwyczaj wielkiego wzrostu i ogromnej siły»
5. «gwiazda o promieniu od kilkunastu do kilkuset razy większym od Słońca i kilkaset razy od niego jaśniejsza»
brodacz monachijski, brodacz olbrzym «duży pies o szorstkiej sierści tworzącej na głowie brodę i krzaczaste brwi»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia