olbrzymy
 
Encyklopedia PWN
stadium olbrzyma trwa znacznie krócej niż stadium karła, czyli gwiazdy ciągu głównego; w ramach klasyfikacji widmowej olbrzymy należą do gwiazd o klasach jasności II i III; wśród olbrzymów wyodrębnia się tzw. czerwone olbrzymy, charakteryzujące się niską temperaturą powierzchni (2–3 tysiące K); promienie olbrzymów są od ok. 10 do ok. 100 razy większe od promienia Słońca, a ich jasności od kilkuset do kilku tysięcy razy większe; niektóre olbrzymy są gwiazdami pulsującymi; przez stadium olbrzyma przechodzą wszystkie gwiazdy o masach większych od ok. 0,5 masy Słońca.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia