Eurazji

Encyklopedia PWN

największy kontynent na Ziemi;
eupantoteria, Eupantotheria,
rząd wymarłych ssaków żyworodnych ze szczepu pantoteria, znane z jury i wczesnej kredy Ameryki Północnej, Eurazji i (jedna forma) Afryki;
mewy, Laridae,
rodzina ptaków z rzędu siewkowych;
perukowiec, Cotinus,
rodzaj roślin okrytozalążkowych drzewiastych z rodziny nanerczowatych (Anacardiaceae);
Północno-Wschodnie, Przejście, ang. Northeast Passage, ros. Siẹwiero-wostọcznyj prochọd,
szlak mor. w Arktyce, z O. Atlantyckiego na O. Spokojny, wzdłuż północnych brzegów Eurazji;
sikory, Paridae,
rodzina ptaków z rzędu wróblowych;
Arktyczny, Ocean, Ocean Lodowaty Północny, Morze Arktyczne,
najmniejszy ocean na Ziemi, położony wokół bieguna północnego w Arktyce, między Ameryką Północną a Eurazją;
lądowy obszar zoogeograficzny obejmujący większość lądów półkuli północnej: Amerykę Północną do środkowego Meksyku (Nearktykę) oraz Eurazję na północ od Himalajów i północną Afrykę na północ od Sahary (Palearktykę);
wróble, Passerinae,
podrodzina ptaków z rodziny wikłaczowatych, licząca 44 gat.;
kontynent położony w większości na półkuli wschodniej, po obu stronach równika;
geol. ruchy górotwórcze, które trwały w późnej kredzie i trzeciorzędzie;
ankylozaury, dinozaury pancerne, Ankylosauria,
podrząd gadów kopalnych zaliczanych do dinozaurów ptasiomiednicznych; znane z osadów od środkowej jury z terenów Eurazji, Ameryki Północnej i Australii;
lądowy obszar zoogeograficzny;
region wokół północnego bieguna geogr. w strefie polarnej i subpolarnej obejmujący prawie w całości O. Arktyczny z wyspami oraz północnej części Eurazji i Ameryki Północnej.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia