sikory
 
Encyklopedia PWN
sikory, Paridae,
rodzina ptaków z rzędu wróblowych;
50 gatunków; drobne, długość 7–20 cm, zwykle barwnie upierzone; wiodą ruchliwy, nadrzewny tryb życia; gniazdo zakładają głównie w dziuplach, w szczelinach murów, korzystają ze skrzynek lęgowych; żywią się owadami we wszystkich stadiach ich rozwoju (pożyteczne) i innymi bezkręgowcami; zamieszkują głównie umiarkowaną strefę Eurazji; w Polsce 7 gatunków, 6 lęgowych, wszystkie chronione, m.in.: najpospolitsza — sikora bogatka, Parus major, długość 14 cm, oliwkowozielona, brzuch żółty, wierzch głowy, podgardle i pas wzdłuż brzucha czarne, oraz sikora modra, Parus caeruleus, nieco mniejsza, obie zamieszkują lasy, zagajniki i parki Eurazji i północną Afrykę; sikora czubatka, Parus cristatus, z czubkiem na głowie, żyje w lasach iglastych.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Raniuszek (Aegithalos caudatus) fot. S. Wąsik/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Remiz, Remiz pendulinusfot. R. Szczepanowski/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Mysikrólik (Regulus regulus)fot. R. Halba/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia