okruchowych

Encyklopedia PWN

drugi okres (jednostka geochronologiczna) ery paleozoicznej, trwający od ok. 490 do ok. 440 mln lat temu; także system (jednostka chronostratygraficzna), obejmujący powstałe w tym czasie skały.
szósty okres (jednostka geochronologiczna) ery paleozoicznej, trwający od ok. 295 do 250 mln lat temu; także system (jednostka chronostratygraficzna) obejmujący powstałe w tym czasie skały.
geol. koncentrat minerałów ciężkich uzyskany przez przemywanie wodą luźnych skał okruchowych (np. piasków lub żwirów) w odpowiednich naczyniach;
złoto, Au, aurum,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 79;
geol. podstawowe składniki okruchowych skał osadowych — okruchy minerałów i skał powstałych poza basenem sedymentacyjnym, w którym uformowała się skała okruchowa;
geol. proces przemiany luźnego osadu w zwięzłą skałę dzięki krystalizacji — w wolnych przestrzeniach między ziarnami osadu — spoiwa skalnego, tj. cementu, składającego się z minerałów tworzących się na miejscu powstania skały;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia