okruchowych

Encyklopedia PWN

karbon
[łac. carbo ‘węgiel’],
piąty okres (jednostka geochronologiczna) ery paleozoicznej, trwający od ok. 355 do ok. 295 mln lat temu; także system (jednostka chronostratygraficzna) obejmujący powstałe w tym czasie skały.
pelity
[niem. < gr.],
osadowe skały okruchowe zbudowane z ziarn średnicy poniżej 0,01 mm;
psamity
[fr. < gr.],
osadowe skały okruchowe zbudowane z ziarn o średnicy 0,1–2 mm;
psefity
[gr.],
osadowe skały okruchowe zbudowane z ziaren o średnicy powyżej 2 mm;
spoiwo skalne, lepiszcze skalne,
materiał mineralny spajający poszczególne okruchy (ziarna) skalne lub mineralne w okruchowych skałach osadowych;
pierwszy okres (jednostka geochronologiczna) ery kenozoicznej, trwający od ok. 65 do 1,8 mln lat temu (według niektórych poglądów — do 2,5 mln lat temu); także system (jednostka chronostratygraficzna) obejmujący skały powstałe w tym okresie.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia