okresem

Encyklopedia PWN

w archeologii termin chronologii względnej określający III okres epoki żelaza, odnoszący się do obszarów Barbaricum;
termin używany w archeologii na określenie drugiego okresu epoki żelaza w Europie, następującego po okresie halsztackim, a poprzedzającego okres wpływów rzymskich;
epejrokratyczny okres, okres geokratyczny,
okres w historii Ziemi, który charakteryzowało duże rozprzestrzenienie lądów;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia