lateński okres
 
Encyklopedia PWN
nazwa od stanowiska La Tène; datowany od pocz. V w. p.n.e., w momencie ukształtowania się kultury lateńskiej; obejmuje okres ekspansji plemion celtyckich (poświadczonej w źródłach pisanych), a kończy się wraz z załamaniem się ich roli polit. i gosp. w 2. poł. I w. p.n.e. w następstwie podbojów rzym. i najazdów germańskich; termin okres lateński obecnie jest stosowany wyłącznie dla obszarów objętych osadnictwem kultury lateńskiej; wyróżnia się 8–9 faz rozwojowych ujętych w ramy systemu P. Reinecke’go; zjawiska kulturowe z tego okresu w północnej Europie nie synchronizują się z poszczególnymi fazami okresu lateńskiego (przedrzymski okres).
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia