lateńska kultura
 
Encyklopedia PWN
lateńska kultura,
archeol. kultura występująca na obszarach zachodniej i środkowej Europy, od Pirenejów po Wielką Niz. Węgierską i od północnych Karpat po północne Bałkany i Niz. Padańską, datowana na okres od pocz. V w. p.n.e. do schyłku I w. p.n.e.;
datowana od pocz. V w. p.n.e. do schyłku I w. p.n.e. (lateński okres), powstała na podłożu zachodniohalsztackiego kręgu kulturowego, jej rozwój jest związany z ekspansją plemion celtyckich; kultura lateńska nie obejmuje swoim zasięgiem niektórych terenów objętych osadnictwem celtyckim (np. Galacji w Azji Mniejszej), na których została zdominowana przez miejscową tradycję; mimo lokalnych różnic wykazuje jednolitość kulturową (lateński styl); silne oddziaływanie na obszary sąsiednie (latenizacja).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia