okresem

Encyklopedia PWN

geol. jednostka geochronologiczna podziału dziejów Ziemi;
muz. element formy muzycznej, struktura będąca wyrazową i log. (w znaczeniu muz.) całością pod względem melodii, rytmu, harmonii itp.;
fiz. czas jednej pełnej zmiany określonej wielkości fiz. zmieniającej się okresowo (drgania);
zdanie złożone, w którym jedno ze zdań przedstawia warunki zaistnienia zdarzeń będących treścią zdania drugiego.
ekon. czas, w jakim spodziewane dochody, wygenerowane z inwestycji, osiągną wielkość równą pierwotnie poniesionym nakładom;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia