czas połowicznego rozpadu
 
Encyklopedia PWN
czas połowicznego rozpadu, czas połowicznego zaniku, okres połowicznego rozpadu, okres połowicznego zaniku, T1/2,
czas, w ciągu którego liczba nietrwałych mikroobiektów (np. promieniotwórcze jądro atomu, nietrwała cząstka elementarna), a zatem i aktywność promieniotwórcza, zmniejszają się do połowy;
nie zależy od czynników zewnętrznych; między czasem połowicznego rozpadu a prawdopodobieństwem rozpadu (stałą rozpadu) λ zachodzi związek: T1/2 = ln2/λ.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia