okres zwrotu
 
Encyklopedia PWN
okres zwrotu,
ekon. czas, w jakim spodziewane dochody, wygenerowane z inwestycji, osiągną wielkość równą pierwotnie poniesionym nakładom;
metoda o.z. pozwala w bardzo uproszczony sposób oszacować czas niezbędny do odzyskania poniesionych nakładów inwestycyjnych; najważniejszą wadą tej metody jest nieuwzględnienie zmiany wartości pieniądza w czasie; metoda o.z. powinna być zatem stosowana jako pomocnicze (nie zaś jedyne) narzędzie oceny opłacalności inwestycji.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia