okresem

Encyklopedia PWN

Związek Spółdzielni Niemieckich w Polsce, niem. Verband Deutschen Genossenschaften in Polen,
organizacja zał. 1895 w Poznaniu;
archeol. kultura paleolitu górnego rozwijająca się na terenach środkowej i wschodniej Europy, należąca prawdopodobnie do najstarszego okresu kultur z tylczakami
m. powiatowe w województwie mazowieckim, na Równinie Radomskiej, nad Zwolenką (lewy dopływ Wisły) i Piątkowym Stokiem.
w prawie polskim od 1989 rodzaj zwolnień pracowników z pracy z przyczyn ekonomicznych lub (ogólniej) z przyczyn niedotyczących pracowników;
Zwód praw cesarstwa rosyjskiego, ros. Swod zakonow Rossijskoj impierii,
systematyczny zbiór praw oprac. 1832 przez komisję kodyfikacyjną kierowaną przez M. Spieranskiego, obowiązujący w carskiej Rosji od 1835 (w przeciwieństwie do Pełnego zbioru praw cesarstwa rosyjskiego, wyd. 1830, będącego chronologicznym zbiorem wszystkich ustaw ros. z 1649–1825);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia