Zwoleń
 
Encyklopedia PWN
Zwoleń,
m. powiatowe w województwie mazowieckim, na Równinie Radomskiej, nad Zwolenką (lewy dopływ Wisły) i Piątkowym Stokiem.
Ludność miasta: ogółem — 7,7 tys. mieszkańców (2019)
Gęstość zaludnienia: 481,1 os/km2 (2019)
Powierzchnia: 16 km2
Współrzędne geograficzne: długość geograficzna: 21°36′E, szerokość geograficzna: 51°21′N
Prawa miejskie: nadanie praw — 1425, utrata — 1870; nadanie praw — 1925
Oficjalne strony WWW: www.zwolen.pl
Miasto lokowane 1425; ośr. usługowo-roln.; w XVI w. rozwój gorzelnictwa; od XVI w. w Zwoleniu licznie osiedlali się Żydzi (odrębna żydowska organizacja cechowa); w poł. XVII w. upadek gosp.; od 1795 w zaborze austr., od 1809 w Księstwie Warsz., od 1815 w Królestwie Pol.; 1870–1925 pozbawiony praw miejskich; w czasie okupacji niem. w rejonie Zwolenia intensywna działalność partyzancka (m.in. kilkakrotnie uwalniano więźniów, II 1944 miasto opanowane przez oddział AK); 1942 getto (ok. 11 tys. osób, ok. 10 tys. wywieziono do ośr. zagłady w Treblince); w czasie działań wojennych znacznie zniszczony, po wojnie odbud.; 1954–75 i od 1999 siedziba powiatu. Ośr. usługowy; zakłady metal., wytwórnia kostki brukowej oraz różnorodny drobny przemysł; węzeł drogowy; Muzeum Regionalne; późnogot. kościół (1564–95) z późnorenes. kaplicami Kochanowskich (epitafium J. Kochanowskiego z ok. 1610) oraz Owadowskich (1620–30). Stanowisko archeol. z okresu paleolitu środkowego; 3 fazy rozwojowe (najstarsza datowana na 80 tys. lat temu); zabytki krzemienne, bogata fauna (gł. koń).
zgłoś uwagę
Ilustracje
Kochanowski Jan — epitafium w kościele parafialnym we Zwoleniufot. S. Wąsik/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia