oka

Encyklopedia PWN

Wojciechowski Marian, ur. 2 VI 1927, Poznań, zm. 24 XI 2006, Warszawa,
syn Zygmunta, historyk;
wojny toczone przez Polskę i Litwę z Moskwą (Rosją) od końca XV w. do XVII w. Wzrost siły wielkiego księstwa moskiewskiego, jaki nastąpił w XV w., a którego świadectwem było ostateczne zrzucenie zwierzchnictwa tatarskiego (1480), i głoszony przez władców moskiewskich program zjednoczenia wszystkich ziem ruskich pod zwierzchnictwem Moskwy (tzw. zbieranie ziem ruskich) doprowadziły do wojen moskiewsko-litewskich, do których następnie włączyła się także Polska; istotnym czynnikiem było również dążenie Rosji do uzyskania dostępu do morza.
Wołowy Grzbiet, słowac. Volí hrbát,
część gł. grani Tatr Wysokich (graniczna ze Słowacją), pomiędzy Mięguszowieckim Szczytem Czarnym a Żabim Koniem;
Woskreseńsk, Woskriesiẹnsk,
m. w Rosji, w obwodzie moskiewskim, na skraju Niz. Mieszczorskiej, na l. brzegu Moskwy (dopływ Oki), na południowy wschód od Moskwy; ośrodek adm. rejonu.
psychol. nacisk środowiska społ. na zmianę lub zachowanie przez jednostkę postaw, sądów, przekonań;
Wróblewski Zygmunt Florenty, ur. 28 X 1845, Grodno, zm. 16 IV 1888, Kraków,
fizyk polski.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia