oka

Encyklopedia PWN

miara jasności obiektu astronomicznego (np. gwiazdy).
Wielopolski Aleksander, margrabia Gonzaga Myszkowski, ur. 13 III 1803, Sędziejowice, zm. 30 XII 1877, Drezno,
polityk, ziemianin; zwolennik ugody z Rosją.
winylu octan, H2C=CHOOCCH3,
związek organiczny, winylowy ester kwasu octowego;
Wojciechowski Marian, ur. 2 VI 1927, Poznań, zm. 24 XI 2006, Warszawa,
syn Zygmunta, historyk;
wojny toczone przez Polskę i Litwę z Moskwą (Rosją) od końca XV w. do XVII w. Wzrost siły wielkiego księstwa moskiewskiego, jaki nastąpił w XV w., a którego świadectwem było ostateczne zrzucenie zwierzchnictwa tatarskiego (1480), i głoszony przez władców moskiewskich program zjednoczenia wszystkich ziem ruskich pod zwierzchnictwem Moskwy (tzw. zbieranie ziem ruskich) doprowadziły do wojen moskiewsko-litewskich, do których następnie włączyła się także Polska; istotnym czynnikiem było również dążenie Rosji do uzyskania dostępu do morza.
Wołowy Grzbiet, słowac. Volí hrbát,
część gł. grani Tatr Wysokich (graniczna ze Słowacją), pomiędzy Mięguszowieckim Szczytem Czarnym a Żabim Koniem;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia