Wojciechowski Zygmunt
 
Encyklopedia PWN
Wojciechowski Zygmunt, ur. 27 IV 1900, Stryj, zm. 14 X 1955, Poznań,
syn Konstantego, historyk, prawnik.
Od 1929 profesor uniwersytetu w Poznaniu; od 1934 jeden z gł. ideologów OWP; podczas okupacji niem. wykładowca tajnego Uniw. Ziem Zachodnich; od 1945 czł. PAU, od 1952 PAN; zał. (1945) i dyr. Inst. Zachodniego w Poznaniu, zał. (1945) i redaktor nacz. „Przeglądu Zachodniego”, 1948–52 redaktor nacz. „Czasopisma Prawno-Historycznego”; gł. prace: Polska nad Wisłą i Odrą w X w. (1939), Państwo polskie w wiekach średnich. Dzieje ustroju (1945), Zygmunt Stary... (1946), Studia historyczne (1955).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia