oka

Encyklopedia PWN

meteorol. wielkość określająca przezroczystość powietrza;
najjaśniejsza, widoczna gołym okiem mgławica gazowo-pyłowa w gwiazdozbiorze Oriona;
jezioro w Tatrach Wysokich, w Dolinie Pięciu Stawów Polskich, u podnóża Miedzianego, na wys. 1665 m;
miara jasności obiektu astronomicznego (np. gwiazdy).
Wielopolski Aleksander, margrabia Gonzaga Myszkowski, ur. 13 III 1803, Sędziejowice, zm. 30 XII 1877, Drezno,
polityk, ziemianin; zwolennik ugody z Rosją.
winylu octan, H2C=CHOOCCH3,
związek organiczny, winylowy ester kwasu octowego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia