ogniowy

Encyklopedia PWN

Gietrieng, Gie Trieng,
grupa etniczna mieszkająca w środkowym Wietnamie;
Griekowa Irina N., właśc. Jelena S. Wentcel, ur. 21 III 1907, Rewel (ob. Tallinn), zm. 16 IV 2002,
pisarka ros., z wykształcenia matematyk;
huby, żagwie,
bot. potoczna nazwa funkcjonalnej grupy gatunków utworzonej na podstawie podobieństwa morfologicznego, konsystencji owocników i porażonego podłoża, nie mających wspólnego pochodzenia, nie stanowiących taksonu (jednostki) systematycznego;
huta
[niem.],
zakład metalurgiczny produkujący (z rud i koncentratów oraz metalonośnych półproduktów z procesów metalurgicznych i złomu metali) metale techn. i przerabiający je w procesie przeróbki plast. (walcowanie, kucie, ciągnienie, prasowanie, tłoczenie) na półwyroby i wyroby hutnicze.
amerykańska odmiana jabłoni, uprawiana od 200 lat;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia