ogniowy

Encyklopedia PWN

materiały składające się całkowicie lub w przeważającej części z mullitu (3Al2O3 · 2SiO2);
chemia
[gr. chēmeía ‘magia’],
nauka przyrodnicza zajmująca się budową, właściwościami substancji, ich jakościowymi i ilościowymi przemianami, warunkami, w których te przemiany zachodzą i efektami energetycznymi oraz zjawiskami, głównie elektrycznymi, które im towarzyszą.
Chut, Czut,
niewielka grupa etniczna mieszkająca w środkowym Wietnamie;
grupa etniczna zamieszkująca środkowy Wietnam;
Cotu, Co Tu,
grupa etniczna mieszkająca w środkowym Wietnamie i Laosie;
wojsk. w Polsce XVIII–XIX w. stanowisko ogniowe baterii wraz ze schronami dla obsługi i amunicji.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia