ogniowy

Encyklopedia PWN

zapora ogniowa, ang. firewall,
inform. program lub urządzenie chroniące komputer (lub lokalną sieć komputerową) przed nieuprawnionym dostępem z Internetu;
powłoka ogniowa, powłoka zanurzeniowa,
ochronna powłoka metal. uzyskana przez zanurzenie przedmiotu w roztopionym metalu.
groźna choroba gruszy i jabłoni, powodowana przez bakterię Erwinia amylovora;
ubezpieczenie, asekuracja,
instytucja gospodarcza zapewniająca pokrycie potrzeb majątkowych, które mogą powstać w przyszłości wskutek występujących z określoną statystyczną prawidłowością zdarzeń losowych; ciężar tego pokrycia jest rozkładany za pomocą składek na wiele osób, którym zagrażają takie same zdarzenia losowe.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia