ogniowy

Encyklopedia PWN

lotn.:
w mazdaizmie (zaratusztrianizm) pierwsza para ludzka;
metalurgia
[gr.],
dział nauki i techniki zajmujący się procesami otrzymywania metali z rud, ich rafinacji (rafinacja metali), wytwarzania stopów oraz obróbki mającej na celu nadanie im odpowiednich kształtów i właściwości.
nielegalna partia chłopska, zał. 1912 w Królestwie Pol. przez działaczy, którzy 1908 zerwali z ND (fronda 1908) i skupili się wokół nielegalnego pisma „Polska”;
Nouruz, Now Ruz, Nowy Dzień,
najważniejsze święto kalendarza rel. zaratusztrian (zaratusztrianizm);
oficer
[niem.],
w siłach zbrojnych większości państw żołnierz mający stopień wojsk. (oficerski) od podporucznika (lub równorzędnego) wzwyż (w niektórych państwach — do pułkownika);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia