rafinacja metali
 
Encyklopedia PWN
rafinacja metali,
usuwanie domieszek w celu uzyskania lepszych właściwości metali lub stopów;
w procesach rafinacji wykorzystuje się różnice we właściwościach fiz. i chem. metalu rafinowanego i domieszek (metali, niemetali, rozpuszczonych gazów i wtrąceń niemetalicznych); stosuje się metody ogniowe (świeżenie, destylację, rektyfikację), metody grawitacyjne (segregację i likwację), rafinację strefową i parkesowanie, oraz metodę elektrolityczną.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia