ogniowy

Encyklopedia PWN

segregacja
[łac.],
likwacja,
hutn. chem. i strukturalna niejednorodność stopu powstała podczas jego krzepnięcia;
przedchrześcijańskie systemy wierzeniowo-rytualne ludów słowiańskich, których zorganizowane postaci zanikły w XII w.
szaniec
[niem.],
rodzaj ziemnego umocnienia polowego, składającego się z wału i rowu;
ciało stałe bezpostaciowe, o różnorodnych właściwościach i zastosowaniach, zależnych od składu chem. i sposobu wytwarzania.
wojsk. urządzenie mocowane na wylocie lufy broni palnej (gł. strzeleckiej) w celu zmniejszenia huku wystrzału (t. dźwięku) lub jasności płomienia „wypływającego” z lufy w ślad za pociskiem (t. płomienia);
organizacja społ.-gosp. i kult.-oświat. chłopów w Królestwie Pol., zał. 1906;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia