o

Encyklopedia PWN

porozumienie kartelowe w II RP, utworzone 1 I 1926, z siedzibą w Katowicach;
zgodne oświadczenie woli pracownika i pracodawcy, na mocy którego pracownik zobowiązuje się do świadczenia pracy oznaczonego rodzaju, w określonym miejscu i czasie na rzecz drugiej strony za wynagrodzeniem;
biol. zapożyczony od Th. Malthusa termin (ang. struggle for existence, jedno z kluczowych pojęć klasycznego darwinizmu) używany przez Ch. Darwina jako synonim konkurencji między osobnikami tego samego lub różnych gatunków (dobór naturalny);
konflikt między Wielką Brytanią a Argentyną 1982;
Banacha twierdzenie o punkcie stałym, twierdzenie Banacha o odwzorowaniach zwężających,
mat. → twierdzenia o punkcie stałym.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia