o

Encyklopedia PWN

program podporządkowania państwu rynku wewnętrznego, wysunięty przez PPR V 1947;
Drukarnia i Księgarnia Św. Wojciecha, Sp. z o.o., 1960–95 Księgarnia Św. Wojciecha,
oficyna działająca od 1895 w Poznaniu.
„Ermis o Lojos”, „Ermis o Logios”,
pierwsze gr. czasopismo lit., wyd. 1 I 1811–1 V 1821 w Wiedniu;
Fudō Myō-ō
[fudo: mjo:o:],
japoński bóg buddyjski;
konwencja o ochronie różnorodności biologicznej, konwencja o różnorodności biologicznej,
ekol. konwencja zobowiązująca wszystkich sygnatariuszy do zachowania pełnej różnorodności form życia w biosferze przez ich ochronę i umiarkowane użytkowanie, podpisana 1992 w Rio de Janeiro podczas Konferencji „Szczyt Ziemi”.
konwencja o zakazie broni bakteriologicznej, konwencja o zakazie prowadzenia badań, produkcji i gromadzenia zapasów broni bakteriologicznej (biologicznej) i toksycznej oraz o ich zniszczeniu,
wielostronna umowa międzynar. wyłożona do podpisu 10 IV 1972, weszła w życie 26 III 1975;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia