o

Encyklopedia PWN

rocznik wyd. 1970–93 we Wrocławiu;
teza o nieefektywności polityki, teoremat neutralności polityki,
ekon. teza sformułowana przez Th. Sargenta i N. Wallace’a 1975, przyjęta przez nową klasyczną makroekonomię, głosząca że zapowiedziane zmiany polityki pieniężnej nie wpływają na wielkość produkcji i zatrudnienia;
mat. jedno z twierdzeń rachunku różniczkowego;
firma założona 1991, prowadzi działalność w dziedzinie dystrybucji kinowej, video i licencji telewizyjnych, produkcji filmowej i budowy multipleksów.
wojna w Europie Zachodniej, toczona po wygaśnięciu 1700 hiszpańskiej linii Habsburgów, o panowanie w Hiszpanii i o jej posiadłości.
całokształt akcji podejmowanych z inspiracji dowództwa alianckiego w celu opóźnienia prowadzonych od 1939 przez Niemcy prac badawczych nad bronią atomową, do produkcji której była niezbędna ciężka woda (D2O).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia