„bitwa o handel”
 
Encyklopedia PWN
„bitwa o handel”,
program podporządkowania państwu rynku wewnętrznego, wysunięty przez PPR V 1947;
przewidujący silny rozwój handlu państwowego, reorganizację spółdzielczości, znaczne ograniczenie handlu prywatnego oraz kontrolę cen; program spotkał się z krytyką części działaczy PPS, przeciwnych zwiększaniu roli państwa w gospodarce i podporządkowaniu mu spółdzielczości; relizację „bitwy o handel” powiązano z działalnością Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym; w pierwszym etapie likwidowano prywatny handel za pomocą skierowanej przeciwko niemu polityki koncesjonowania, domiarów podatkowych i odsunięcia prywatnych kupców od źródeł zakupu towarów; w drugim etapie przystąpiono do ograniczania samodzielności spółdzielczości i osłabiania jej roli w miastach; zlikwidowano „Społem” Związek Spółdzielni Spożywców RP oraz Związek Rewizyjny Spółdzielni RP, V 1948 powołano Centralny Związek Spółdzielczy, centrale branżowe, centrale spółdzielczo-państwowe i przedsiębiorstwa państwowo-spółdzielcze; „bitwa o handel” doprowadziła do zasadniczej przebudowy struktury własnościowej handlu, wzrostu roli państwa na rynku i wyeliminowania kupiectwa prywatnego, do centralizacji zarządzania, ograniczenia samorządności oraz znacznych trudności w zaopatrzeniu ludności w towary.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia