o

Encyklopedia PWN

elektron. lampa mikrofalowa w której zachodzi wzajemne oddziaływanie między wiązką elektronową a falą elektromagnetyczną rozchodzącą się wzdłuż prowadnicy falowej (tzw. linii opóźniającej);
Pieśń o Cydzie, Cantar (Poema) de mio Cid,
słynny hiszp. epos rycerski, należący do cantares de gesta, powstały ok. 1140, zachowany w rękopisie z 1307, liczącym 3730 wersów asonansowych o nierównej długości;
Pieśń o Nibelungach, Nibelungenlied Wymowa, właśc. Der Nibelunge Not,
niem. średniow. epos bohaterski, powstały ok. 1200; nawiązujący do podań germańskich z okresu wędrówki ludów i podboju Burgundów przez Hunów pod wodzą Attyli,
Pieśń o wójcie krakowskim Albercie, właśc. O wójcie krakowskim Albercie,
anonimowy wiersz łac. z XIV w. o nieudanym buncie mieszczan krak. pod przewodem Alberta (1311) przeciw Władysławowi I Łokietkowi;
postępowanie w sprawach o wykroczenia, postępowanie karno-administracyjne,
postępowanie zmierzające do wymierzenia kary za wykroczenie.
Północnoamerykański Układ o Wolnym Handlu, ang. North American Free Trade Agreement Wymowa(NAFTA Wymowa),
ugrupowanie integracyjne o charakterze gospodarczo-handlowym, utworzone na mocy porozumienia z 2 XII 1992 między USA, Kanadą i Meksykiem (weszło w życie 1 I 1994);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia