konwencja o zakazie broni bakteriologicznej
 
Encyklopedia PWN
konwencja o zakazie broni bakteriologicznej, konwencja o zakazie prowadzenia badań, produkcji i gromadzenia zapasów broni bakteriologicznej (biologicznej) i toksycznej oraz o ich zniszczeniu,
wielostronna umowa międzynar. wyłożona do podpisu 10 IV 1972, weszła w życie 26 III 1975;
ratyfikowana przez Polskę 1973; strony zobowiązały się, że nie będą opracowywały, produkowały, gromadziły lub uzyskiwały w jakikolwiek inny sposób tej broni, ani środków do jej przenoszenia, a także w ciągu 9 mies. od wejścia w życie konwencji zniszczą jej zapasy lub przekażą na cele pokojowe; konwencja jest kontynuacją procesu zapoczątkowanego przez protokół genewski z 1925 dotyczący zakazu stosowania w wojnie gazów i środków bakteriologicznych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia