umowa o pracę
 
Encyklopedia PWN
umowa o pracę,
zgodne oświadczenie woli pracownika i pracodawcy, na mocy którego pracownik zobowiązuje się do świadczenia pracy oznaczonego rodzaju, w określonym miejscu i czasie na rzecz drugiej strony za wynagrodzeniem;
wg prawa polskiego umowa o pracę może być zawarta: 1) na okres próbny; 2) na czas wykonywania określonej pracy; 3) na czas określony; 4) na czas nieokreślony; umowa o pracę powinna być zawarta na piśmie, z wyraźnym określeniem rodzaju i warunków umowy, a przede wszystkim powinna określać rodzaj pracy i wynagrodzenie; umowa o pracę jest regulowana przepisami Kodeksu pracy (wielokrotnie nowelizowanego).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia