nieosobliwą

Encyklopedia PWN

mat. macierz kwadratowa o wyznaczniku różnym od zera.
mat. dwuwskaźnikowa tablica, której elementy pochodzą z ustalonego pierścienia R (można utworzyć macierz z liczb, funkcji itp.).
homologia
[gr., ‘zgodność’],
kolineacja perspektywiczna,
mat. pojęcie z zakresu geometrii rzutowej: wzajemnie jednoznaczne przekształcenie płaszczyzny rzutowej w siebie, które: 1) zachowuje współliniowość punktów, 2) nie zmienia położenia punktów na ustalonej prostej k, zw. osią h., 3) nie zmienia położenia danego punktu S, zw. środkiem homologii.
mat. macierz o wyznaczniku równym zero;
mat. grupa (grupa, mat.) będąca jednocześnie rozmaitością różniczkową — operacja grupowa jest w niej opisana za pomocą funkcji różniczkowalnych (w lokalnych współrzędnych).
mat. nieosobliwa krzywa płaska opisana równaniem y2 = x3 + ax + b, przy czym nieosobliwość krzywej sprowadza się do założenia, że wielomian x3 + ax + b nie ma pierwiastków wielokrotnych, co można też wyrazić warunkiem 4a3 + 27 b2 ≠ 0.
mat. macierz nieosobliwa A, mająca tę własność, że macierz do niej odwrotna jest równa macierzy transponowanej: A–1 = AT.
mat. przestrzeń E w rozwłóknieniu p: EB (czasem zw. też przestrzenią totalną rozwłóknienia); niekiedy p.w. nazywa się też samo rozwłóknienie p (w tym przypadku jest też używany termin wiązka);

Słownik języka polskiego PWN

nieosobliwy «niezbyt dobry»
• nieosobliwie
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia