krzywa eliptyczna
 
Encyklopedia PWN
krzywa eliptyczna,
mat. nieosobliwa krzywa płaska opisana równaniem y2 = x3 + ax + b, przy czym nieosobliwość krzywej sprowadza się do założenia, że wielomian x3 + ax + b nie ma pierwiastków wielokrotnych, co można też wyrazić warunkiem 4a3 + 27 b2 ≠ 0.
badania k.e. zostały zapoczątkowane w końcu XVII w. w wyniku trudności z całkowaniem funkcji wymiernych R(x, y), gdzie x, y są związane zależnością postaci y2 = w(x), w(x) jest zaś wielomianem stopnia 3 lub 4 — przy czym potrzeba obliczania takich całek, zw. eliptycznymi, była związana z rozwiązywaniem wielu zagadnień geometrii różniczkowej (np. obliczanie długości łuku elipsy) i mechaniki teoretycznej. Ze względu na związki z teorią liczb szczególnie interesujące są k.e., dla których parametry równania a, b są liczbami wymiernymi; wymierne k.e. odegrały kluczową rolę w podanym przez A. Wilesa dowodzie Wielkiego twierdzenia Fermata.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia