niemieckim

Encyklopedia PWN

zjawisko gospodarczo-społeczne XIII–XIV w., obejmujące swym zasięgiem Europę Środkowowschodnią (w Polsce od początku XIII w., najpierw na Śląsku i Pomorzu), polegające na organizowanym zazwyczaj przez wielką własność osadnictwie ludności na podstawie prawa osadniczego zwanego prawem niemieckim;
język z zachodniej grupy języków germańskich;
termin powstały w pocz. XIII w. na Śląsku i Morawach oznaczający swobody i prawa przyznawane kolonistom przybywającym od końca XII w. z Rzeszy na wezwanie władców i wielkich właścicieli ziemskich; → prawo niemieckie.
Niemieckie Zjednoczenie w Polsce Zachodniej, Deutsche Vereinigung in Westpolen,
wpływowa hitl. partia polit. Niemców w Wielkopolsce i na Pomorzu 1934–39
kolonia niem. w południowo-zachodniej Afryce;
Niemiecka Afryka Wschodnia, Deutsch-Ostafrika,
nazwa kolonii niem. obejmującej Tanganikę (1884–1919) oraz (koniec XIX w.–1916) terytoria ob. państw Rwanda i Burundi.
Niemiecka Akademia Przyrodników — Leopoldina, niem. Deutsche Akademie der Naturforscher — Leopoldina, Leopoldnisch-Carolinische Deutsche Akademie der Naturforscher,
najstarsze niem. towarzystwo nauk., zał. 1652 w Schweinfurcie;
Niemiecka Chrześcijańska Partia Ludowa, niem. Deutsche Christliche Volkspartei (DCVP),
gł. reprezentacja polit. katolików niem. w Polsce;
Niemiecka, Nizina, Nizina Północnoniemiecka, Norddeutsches Tiefland, Norddeutsche Tiefebene,
część Niz. Zachodnioeuropejskiej, w Niemczech, pomiędzy dolinami Odry i Nysy Łużyckiej na wschodzie a doliną Ems na zachodzie, morzami: Północnym i Bałtyckim na północy a Średniogórzem Niem. i Masywem Czeskim na południu;
Niemiecka Partia Ludowa, niem. Deutsche Volkspartei (DVP),
centroprawicowe ugrupowanie polityczne,
Niemiecka Partia Pracy w Polsce, niem. Deutsche Arbeitspartei in Polen (DAP),
partia o charakterze socjaldemokr. zał. 1922 w Łodzi;
Niemiecka Republika Demokratyczna (NRD), Deutsche Demokratische Republik (DDR),
→ Niemcy (Historia).
Niemiecka Socjalistyczna Partia Pracy w Polsce, niem. Deutsche Sozialistische Arbeitspartei in Polen (DSAP),
partia polit. powstała z połączenia śląskiej Niem. Partii Socjaldemokr. (niem. Deutsche Sozialdemokratische Partei, DSP; powstała 1922) i łódzkiej Niemieckiej Partii Pracy w Polsce; 1924 połączyła się (1929 ostatecznie) z działającą na Pomorzu Niem. Socjaldemokr. Partią Polski (niem. Deutsche Sozialdemokratische Partei Polens).
Niemiecka Wspólnota Badawcza, niem. Deutsche Forschungsgemeinschaft,
ogólnoniem. stowarzyszenie wyższej użyteczności,
Niemiecka Wspólnota Pracy „Pojednanie i Przyszłość”, Deutsche Arbeitsgemeinschaft „Versöhnung und Zukunft”,
organizacja niem. mniejszości w Polsce, utworzona XI 1990 w Katowicach, w celu stworzenia więzi między Polakami a Niemcami, jako obywatelami Europy
Niemieckie Towarzystwo Osiedleńcze, niem. Deutsche Ansiedlungsgesellschaft (DAG),
organizacja powołana w latach II wojny świat. przez SS do zarządzania kolonizacją niem. na okupowanych ziemiach pol. i ZSRR oraz jej przeprowadzenia zgodnie z założeniami Generalnego Planu Wschodniego;
Niemieckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne (NTSK), niem. Deutsche Sozial-Kulturelle Gesellschaft,
organizacja niem. mniejszości na Dolnym Śląsku i Pomorzu Zachodnim, utworzona 1957 w Wałbrzychu z inicjatywy Kom. Miejskiego PZPR i miejscowej administracji państwowej;
Niemiecki Bank Federalny, niem. Deutsche Bundesbank Wymowa,
niemiecki bank centralny,

Słownik języka polskiego PWN

miasto na prawie niemieckim, magdeburskim «w średniowieczu: miasto mające organizację prawną wzorowaną na prawie miejskim Magdeburga»
osadnictwo na prawie niemieckim «nadawanie w XIII i XIV w. wsiom i miastom nowo zakładanym lub istniejącym ustawodawstwa wzorowanego na prawie niemieckim»
język niemiecki «urzędowy język w Niemczech i w Austrii, jeden z języków urzędowych w Belgii, Szwajcarii i Luksemburgu»
niemiecki I «dotyczący Niemiec, Niemców»
• niemieckość
niemiecki II «język niemiecki»
owczarek alzacki, niemiecki «duży pies o gładkiej, czarnej i podpalanej sierści, sterczących uszach»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia